Haravan là một nền tẳng thương mại điện tử cung cấp giải pháp bán hàng toàn diện từ facebook đến website bán hàng, các diễn đàn, các sản thương mại điện tử,...Từ những nền tảng này bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh online và người tiêu dùng có thể mua hàng trên các phương tiện Online. Có 3 giải pháp tiêu biếu đến từ Haravam như : Website - HaraWeb Haravan, Harapage, Ominichannel

HARAVAN

Hara2.png
Hara3.png
Hara1.png

Ominichannel

HaraWeb

Harapage

Haravan đã sử dụng phiên bản G Suite miễn phí cũ từ một người bán lại gian lận, người nắm giữ tất cả các tài khoản quản trị của họ. Haravan nhận ra rằng, họ không hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và quản trị dữ liệu. Mối nguy hại bị nhòm ngó và rò rỉ những thông tin mật là nỗi lo ngại lớn, nhất là với một tền tảng thương mại điện tử như Haravan. Bên cạnh đó việc sử dụng phiên bản miễn phí G Suite không thể đáp ứng đủ các tính năng theo nhu cầu sử dụng của Haravan. Thậm chí, việc thiếu hụt một số công cụ còn làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc của họ. Do vậy, Haravan rất mong muốn lấy lại quyền kiểm soát dữ liệu bí mật của họ và nâng cấp lên phiên bản Google Workspace phù hợp.

THÁCH THỨC

CLOUDAZ đã tư vấn để lựa chọn giải pháp phù hợp cho Haravan. Triển khai kế hoạch di chuyển dữ liệu của Haravan sang console khác. Điều này giúp Haravan nắm toàn quyền quản trị dữ liệu cũng phư phát huy vai trò quản lý các tài khoản của công ty. Cùng với đó, CLOUDAZ triển khai chuyển tên miền Haravan từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, giúp nâng cấp thành công hệ thống của Haravan.

Google-Workspace-Super-Admin.jpg

GIẢI PHÁP

KẾT QUẢ

Haravan đã chuyển thành công tên miền và nâng cấp lên Google Workspace Business Starter. Giờ đây Haravan không còn phải lo lắng khi tất cả giữ liệu của mình hoàn toàn được bảo mật. Môi trường làm việc Google Workspace chính thống đã đem lại sự tối ưu trong quản lý và nâng cao năng xuất làm việc của đội ngũ Haravan.

ke.jpg