COVER FB WEBINAR 2505-01.png

T

Tháng 05 này, CloudAZ đem tới sự kiện MIỄN PHÍ WEBINAR ONLINE:

📣​ Quy tụ hơn 100++ doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và các chuyên gia hàng đầu của CloudAZ về chuyển đổi số và điện toán đám mây.

 

📣​ Diễn giả trực tiếp đến từ Google chia sẻ về giải pháp tối ưu nhất dành cho các doanh nghiệp SMB hỗ trợ gia tăng lợi thế cạnh tranh, thay đổi mô hình hoạt động.

Thảo luận về: 

✅ Chiến lược chuyển đổi số của các doanh nghiệp SMB trong mùa dịch

✅ Giải pháp tăng trưởng X5 doanh thu khi sự dụng Google Cloud Platform

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Thời gian: 14:30 ngày 26/05/2021

📌 Hình thức: Hội thảo trực tuyến (Webinar)

💯 Hoàn toàn miễn phí

Nội dung chương trình

2:30 PM

Phần 01: Tổng quan về CloudAZ  

2:40 PM

Phần 02: Chiến lược chuyển đổi số của các doanh nghiệp SMB trong mùa dịch  

3:00 PM

Phần 03: Growth Hacking - Tăng trưởng
X5 doanh thu online thông qua GCP

3:25 PM

Phần 04: Google Cloud For SMB &
Case Study   

3:45 PM

Phần 05: Giới Thiệu Chương Trình
Khuyến Mãi và Q&A