GOOGLE
CLOUD
PLATFORM

Google Cloud Platform là nền tảng điện toán đám mây do Google cung cấp, với các dịch vụ máy ảo, lưu trữ, phân tích dữ liệu, cùng 70+ công nghệ tiên tiến. Mạng lưới kết nối của nó là hàng ngàn dặm cáp quang, và hàng ngàn máy chủ tập hợp lại.

GIẢI PHÁP 

& SẢN PHẨM

Computing

Storage & Database

Big Data

Machine Learning

Cloud AI

Netwoking