LEC Group là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp logistics tích hợp cho hàng xá, hàng rời; đồng thời cung cấp các giải pháp về năng lượng và kết nối hàng hoá.

Ngành: Logistics & Vận tải

Vị trí dự án chính: Việt Nam

Lec Vietnam đã thoát khỏi rủi ro bị đánh cắp dữ liệu, đồng thời nắm quyền quản trị toàn bộ tài khoản của nhân viên, sau khi được CloudAZ chuyển đổi sang Google Workspace.

Thách thức

Trong quá khứ, LEC Viet Nam  đã sử dụng phiên bản G-Suite cũ của một nhà cung cấp không chính thức. Từ đó, họ gặp phải hai vấn đề lớn: quyền quản trị và quyền kiểm soát dữ liệu kinh doanh do bên thứ 3. Bên cạnh đó, các tính năng của G-suite cũ đã không được cập nhật. Điều này khiến công ty có nguy cơ  bị mất toàn bộ quyền quản trị và bảo mật thông tin. 

Giải pháp

CloudAZ đã tư vấn cho LEC về phiên bản Google Workspace phù hợp nhất. Với Google Workspace Business Starter, CloudAZ đã giúp LEC Viet Nam sử dụng giao diện quản lý mới với toàn quyền kiểm soát dữ liệu. Ngoài ta, CloudAZ còn cung cấp một kể hoạch chuyển dịch khi sử dụng công cụ mới, những phương pháp hiệu quả và tiệt kiệm nhất trong vận hành và bảo vệ tài khoản quản trị viên. Cuối cùng, CloudAZ hỗ trợ LEC Viet Nam thanh toán dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu. 

ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI

logo CloudAZ.png

Công ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Đám Mây CloudAZ cung cấp các giải pháp công nghệ tối ưu, toàn diện giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam vận hành và quản lý bộ máy một cách dễ dàng hơn. 

Kết quả đạt được

CloudAZ đã hoàn thành việc di chuyển và nâng cấp lên Google Workspace Business Starter, cũng như hỗ trợ hơn 250 nhân viên
tài khoản hoạt động hiệu quả. LEC có kế hoạch tăng lên 500 tài khoản sử dụng bộ công cụ Google WorkSpace trong 5 năm tới và bảo mật thành công tất cả dữ liệu kinh doanh, kiểm soát kỹ lưỡng tài khoản quản trị và dữ liệu tương ứng.