• Hang Ngo

COST OPTIMIZATION - TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ.

Tiêu chí tối ưu hóa chi phí tập trung vào việc tránh những chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm hiểu và kiểm soát tiền đang được chi tiêu vào đâu, chọn số loại tài nguyên đúng đắn và phù hợp nhất, phân tích chi tiêu theo thời gian và thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không chi tiêu quá mức. Để tối ưu hóa được chi phí, bạn cần phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:


🔥Áp dụng mô hình chi trả linh hoạt : Chỉ trả tiền cho các tài nguyên tính toán mà bạn yêu cầu và tăng hoặc giảm mức sử dụng tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh. Ví dụ, các doanh nghiệp đang trong quá trình phát triển hoặc thử nghiệm thường chỉ sử dụng 8 giờ mỗi ngày làm việc trong tuần. Bạn có thể dừng sử dụng các tài nguyên này khi không cần thiết để tiết kiệm chi phí lên tới 75% (40 giờ so với 168 giờ).


🔥Đo lường hiệu quả tổng thể: Đo lường được lợi ích mà doanh nghiệp đạt được và hiệu quả chi phí đầu tư tương ứng cho hoạt động IT.


🔥Cắt giảm được chi phí vận hành dữ liệu trung tâm: AWS đã đầu tư và vận hành tài nguyên hạ tầng, do đó doanh nghiệp bạn có thể tập trung vào khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh.


🔥Phân tích và định mức tiêu thụ: Cloud giúp dễ dàng xác định chính xác mức độ sử dụng và chi phí của các hệ thống, từ đó giúp nhà quản lý phân bổ minh bạch chi phí CNTT cho những hoạt động của doanh nghiệp.


🔥Cắt giảm chi phí vận hành, bảo trì hạ tầng vật lý: Trên nền tảng Cloud, các ứng dụng và dịch vụ đã được dựng sẵn với quy mô lớn nên khách hàng có thể sử dụng ngay. Thay vì doanh nghiệp bạn cử một chuyên gia đi mua máy chủ, cài đặt, vận hành và bảo trì thì nay bạn không cần phải làm gì ngoài việc xác định chính xác tài nguyên mình cần và yêu cầu bên thứ ba hỗ trợ, giải quyết vấn đề. Do đó doanh nghiệp có thể cắt giảm được chi phí vận hành, bảo trì, nhân sự của mình.Có 4 cách thực hành tốt nhất để tối ưu hóa chi phí trên Cloud:


Tính trước chi phí cần phải chi tiêu: Trong AWS, bạn có thể sử dụng Cost Explorer để theo dõi chi tiêu của mình và hiểu rõ hơn về chính xác nơi bạn sử dụng ngân sách AWS.


Tối ưu chi phí tài nguyên: Một khối lượng công việc được kiến ​​trúc tốt sử dụng các tài nguyên hiệu quả nhất về chi phí, có thể có một tác động kinh tế đáng kể và tích cực. Bạn cũng có cơ hội sử dụng quản lý dịch vụ để giảm chi phí.


Kết hợp nguồn cung và cầu: Kết hợp tối ưu nguồn cung với nhu cầu mang lại chi phí thấp nhất cho khối lượng công việc, nhưng cũng cần có đủ nguồn cung bổ sung để cho phép cung cấp thời gian tài nguyên cá nhân.


Tối ưu hóa theo thời gian: Vì AWS phát hành ra các dịch vụ và tính năng mới, đây là cách tốt nhất để xem lại hệ thống kiến trúc của bạn có đảm bảo được tối ưu hóa chi phí một cách tốt nhất không.


32 views