• Hang Ngo

Google Sites mới sẽ là tùy chọn tạo trang web mặc định

Miền của bạn sử dụng Google Sites cũ. Do đó, bạn nên áp dụng biện pháp xử lý ngay trong tháng 8 năm 2020 để có thể chuyển đổi sang Sites mới.


Trong năm 2016, Google đã phát hành Google Sites mới để giúp người dùng tạo trang web khi không có kinh nghiệm lập trình, giúp tối ưu hóa thiết bị di động và máy tính, cũng như góp phần xây dựng tính năng cộng tác theo thời gian thực. Trong năm 2017, Google đã thông báo về việc thay thế sản phẩm Sites cũ bằng sản phẩm Sites mới của mình. Kể từ thông báo đó, chúng tôi đã đầu tư vào sản phẩm Sites mới thông qua việc phát triển các tính năng được mọi người yêu cầu nhiều nhất. Trong tháng 7 năm 2020, đã có hơn 90% người dùng chọn sản phẩm Sites mới để tạo trang web.

Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2020, Sites mới sẽ là tùy chọn tạo trang web mặc định. Nếu chưa kích hoạt Sites mới, thì trong bước tiếp theo của quy trình chuyển đổi Sites cũ, bạn nên thực hiện việc này trước ngày nêu trên cho tất cả nhóm người dùng chưa có quyền truy cập trong miền của bạn. Người dùng của bạn vẫn có thể chuyển đổi lại về Sites cũ nếu cần.


Bạn cần biết điều gì?


Bạn phải di chuyển tất cả trang web được tạo bằng Google Sites cũ hiện có muộn nhất vào tháng 12 năm 2021. Sau đây là lịch trình chuyển đổi ở cấp cao:

  • Tháng 8 năm 2020 – Sites mới sẽ là tùy chọn tạo trang web mặc định.

  • Kể từ tháng 5 năm 2021 – Tùy chọn tạo trang web mới sẽ không có trong Site cũ nữa. Điều này có nghĩa là tổ chức sẽ tạo mọi trang web mới bằng Sites mới.

  • Kể từ tháng 10 năm 2021 – Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa các trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại.

  • Kể từ tháng 12 năm 2021 – Khi người dùng tìm cách truy cập vào một trang web được tạo bằng Google Sites cũ, họ sẽ không xem được nội dung của trang web đó nữa. Mọi trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại sẽ tự động được:

- Tải xuống dưới dạng tệp lưu trữ và lưu vào Google Drive của chủ sở hữu trang web.

- Thay thế bằng bản nháp trong sản phẩm Sites mới để chủ sở hữu trang web xem xét và xuất bản.


Để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi trong miền của bạn, vào đầu năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thư nhắc bạn về các bước cần thiết để hoàn thành quá trình di chuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc xem thêm câu hỏi cũng như tài nguyên mới nhất, hãy xem lại thông tin trên trung tâm trợ giúp.


Bạn cần phải làm gì?


Bắt đầu lên kế hoạch thay đổi để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra liền mạch.

Hiện tại, bạn và người dùng có thể sử dụng Trình quản lý Google Sites cũ để quản lý quá trình chuyển đổi. Bảng điều khiển này giúp bạn xem tất cả trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền của mình, xuất bản tóm tắt sang Google Trang tính để quản lý dự án và thực hiện hàng loạt thao tác để chuyển đổi, lưu trữ hoặc xóa các trang web của bạn.


⇨ Xem lại bài viết này trong trung tâm trợ giúp để hoàn thành các hành động cần thiết nêu bên dưới: