Blue and Pink Neon Noir Pets Influencer
Không thể phủ nhận những lợi ích của Container và Kubernetes, nhưng việc bắt đầu có thể khiến bạn có thể gặp nhiều khó khăn. Trong webinar lần này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với việc sáng tạo và triển khai khi sử dụng Google Kubernetes Engine. Chúng tôi sẽ đề cập đến các phương pháp hay nhất về xây dựng, khám phá dịch vụ, tự động mở rộng quy mô, bảo mật, giám sát, quản lý cụm, tính khả dụng cao, khôi phục sau sự cố và nhiều hơn thế nữa.
 
Getting started with Container and Google Kubernetes Engine” là sự kiện online được đồng tổ chức bởi CloudAZ và Google, với mục tiêu giúp cho bạn có thể tìm hiểu những bước cơ bản về Container và Google Kubernetes Engine, vận dụng nó vào sáng tạo và triển khai trên Cloud. 

Thời gian

10:00 AM - 11:30 AM

Thứ ba, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Nội dung chương trình

  • Topic 1: Giới thiệu về CloudAZ 

  • Topic 2: Từ Container đến Hệ điều hành mới trên Cloud

  • Topic 3:  Bắt đầu với Google Kubernetes Engine

Diễn giả của chúng tôi

Ms. Linh Hoàng

Partner & Business Development

0.jpg

Mr. Ken Ly

Customer Engineer, Google Cloud

IMG_5379.JPG

 Mr. Minh Nguyễn

Solution Architect