cirle.png

WEBINAR

Thông qua các buổi hội thảo online, CloudAZ sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về Google Cloud và điện toán đám mây.

Diễn giả tham gia webinar là chuyên gia đến từ CloudAZ và Google, cùng nhiều chuyên gia, lãnh đạo của các doanh nghiệp đi đầu về chuyển đổi số.

circle2.png
banhrang.png
11111.png
bang.png
Screen Shot 2021-09-10 at 18.03.05.png

Getting start with Container and Google Kubenetes Engin

event.jpg

Chuyển dịch số mô hình kinh doanh online trên Google Cloud Platform

Screen Shot 2021-09-10 at 15.35.33.png

Thiết lập mạng cho hạ tầng Cloud chỉ trong 5 phút

Screen Shot 2021-09-10 at 15.33.59.png

Phiên bản nâng cấp của G Suite

Không gian tích hợp mọi công cụ làm việc

Screen Shot 2021-09-10 at 15_edited.jpg

Để doanh nghiệp tối ưu hiệu suất làm việc trên Google Workspace

Screen Shot 2021-09-10 at 15.17.59.png

Tăng trưởng và tối ưu ERP Cloud trên nền tảng Google Cloud Platform

Screen Shot 2021-09-21 at 16.06.00.png

Data Warehouse giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng lợi thế